Collegebesluiten 22 mei 2018

Correctie BWN Voorlopige Prognose Grondbedrijf 2018
Het college corrigeert de voorlopige Prognose van het Grondbedrijf 2018. De raad wordt gevraagd het besluit uit 2017 deels in te trekken.

Beantwoorden artikel 40-vragen (D66) Veiligheidssituatie Merwepolder in geval van calamiteiten
Het college beantwoordt de vragen.

Overname recht van opstal Stichting Schroevendok Straatman
Het college heeft besloten het historische schroevendok Straatman over te nemen van de gelijknamige stichting. De gemeente laat het dok restaureren.

Beantwoorden artikel 40-vragen (SP) Inpassen OMC bij FC Dordrecht
Het college beantwoordt de vragen.

Overdracht Veerdienst III
Het college besluit akkoord te gaan met de verkoop van Veerdienst III. Op deze manier blijft de historische veerdienst behouden voor Dordrecht. Het schip krijgt een ligplaats op de Leerwerf De Biesbosch en wordt ingezet voor rondvaarten.

Beantwoorden artikel 40-vragen (SP) KZA-systeem Dordrecht en Drechtsteden
Het college beantwoordt de vragen.