Collegebesluiten 20 februari 2018

Lees de collegebesluiten van 20 februari 2018.

Nota Grondbeleid 2018: Regie op exploitatie

Het college stelt de raad voor de nota uit 2009 in te trekken en de wijziging op de financiële verordening Dordrecht vast te stellen. Bekijk het raadsinformatiesysteem.

Evaluatie van de jaarwisseling en de vreugdevuren 2017 - 2018

Tijdens de jaarwisseling 2017 - 2018 zijn er in Dordrecht relatief weinig problemen geweest. Over het algemeen heeft Dordrecht de nacht op een rustige en gezellige manier doorgebracht. Het college informeert de gemeenteraad via een overzicht van het verloop van de jaarwisseling 2017 - 2018. Bekijk het raadsinformatiesysteem.

Tussenrapportage Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 - 2020

Het college informeert de raad over de uitgevoerde activiteiten tot nu toe. Verder blikt het college vooruit en wordt aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen.

Aanmelding projecten landelijk programma stedelijke transformatie (RIB)

Het college informeert de raad over de inzet op uitbreiding van het aantal woningen in de stad. Deelname aan het programma biedt extra mogelijkheden bij het zoeken naar oplossingen voor niet-rendabele investeringen in infrastructurele aanpassingen en milieusanering in te ontwikkelen gebieden. Bekijk het raadsinformatiesysteem.

Beantwoorden artikel 40-vragen Huisvesting statushouders

College beantwoord artikel 40 vragen: bekijk deze in het raadsinformatiesysteem.

Antwoord op artikel 40-vragen van GL over boomziekten

College beantwoordt artikel 40 vragen.

Participatiebestekken Krispijn, Staart-Reeland en Dubbeldam (RIB)

Het college informeert de raad over de aanbesteding van groenonderhoudsbestekken Krispijn, Staart-Reeland en Dubbeldam.

In behandeling nemen digitaal te laat aangevraagde subsidies.

College neemt digitaal te laat ingediende aanvragen in behandeling.

Vrijwilligershuis Drechtsteden (RIB)

Bekijk het persbericht College stopt subsidie vrijwilligershuis.