Collegebesluiten 19 juni 2018

Aanwijzingsbesluit marktmeesters
Het college wijst marktmeesters aan als toezichthouders.

Vastgoed – benodigde uitgaven wet- en regelgeving  NAGEKOMEN
Het college besluit een krediet beschikbaar te stellen om aan de wet- en regelgeving brandveiligheid te voldoen.

Huisvesting Stichting DOOR (RIB)
College is akkoord met de verhuur van een aantal verdiepingen in het voormalig belastingkantoor aan de Spuiboulevard aan de Stichting DOOR. Het gaat om tijdelijke huisvesting.

Reconstructie en hogere waarden geluid Merwedestraat
Het college besluit het voornemen tot besluit reconstructie Merwedestraat in het kader op de wet Geluidhinder ter inzage te leggen en besluit dat acht woningen aan de Merwedestraat niet of niet meer in aanmerking komen voor geluidwerende voorzieningen. Dit omdat zij ofwel besloten de maatregelen niet uit te voeren (1 woning) ofwel niet gereageerd hebben op herhaalde berichten (3 woningen) ofwel omdat uit onderzoek is gebleken dat maatregelen niet nodig zijn (4 woningen).