Collegebesluiten 17 april 2018

Vangnetuitkering Participatiewet 2017
Het college stelt de raad voor 1) in te stemmen met verklaring van het college zoals geformuleerd op het Modelaanvraagformulier Vangnetuitkering Participatiewet 2017 en 2) ter uitvoering het Modelaanvraagformulier Vangnetuitkering Participatiewet over 2017 te tekenen.

Zienswijze Ontwerpbegroting GR Gevudo 2019
Gezien de beperkte risico's binnen de GR Gevudo en de marginale begroting van de GR Gevudo stelt het college de raad voor geen zienswijze in te dienen.

Beantwoorden art. 40 RvO-vragen (SP) Aanpak kauwgumvervuiling
Het college beantwoordt de gestelde vragen.

Beantwoorden art. 40 RvO-vragen (D66 VSP) Bushalte Essenhof
Het college beantwoordt de artikel 40 vragen over een bushalte bij de Essenhof.

Beantwoording artikel 40-vragen geluidsoverlast Museumstraat
Het college heeft de artikel 40-vragen van de fracties van CD/SGP, D66, PvdA en Meijer oer geluidsoverlast in de omgeving van de Museumstraat beantwoord.