Collegebesluiten 16 oktober 2018

Vaststellen verordening afvalstoffenheffing 2019

Het college stelt de verordening afvalstoffenheffing voor aan de raad.

Vaststellen verordening reinigingsrecht 2019

Het college stelt de verordening reinigingsrecht voor aan de raad.

Vaststellen bestuurlijke planner 2019

Het college stelt de bestuurlijke planner voor aan de raad.

Beantwoorden motie M1 Kinderpardon

Het college beantwoordt de motie.

Beantwoorden artikel 40 vragen CU/SGP Rapporten Energiehuis en Bibelot

Het college beantwoordt de vragen van de CU/SGP.

Bestuurlijke reactie rekenkamercommissie-onderzoek Waar voor je geld

Het college heeft een bestuurlijke reactie opgesteld op het Rekenkameronderzoek.

Beschikbaar stellen krediet tijdelijke Brandweerkazerne

Het college besluit de raad voor te stellen bij de eerstvolgende verzamelwijziging van de begroting krediet beschikbaar te stellen voor de inrichting van een tijdelijke brandweerkazerne op Noordendijk 252.

Inspraakprocedure nieuwe Nadere regels uitstallingen voor de binnenstad van de gemeente Dordrecht

Het college brengt de nadere regels voor uitstallingen in de inspraak.

Beantwoorden artikel 40-vragen CDA Krapte woningmarkt voor jongeren c.q. starters

Het college beantwoordt de vragen.

Voortgang in 1x goed

Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang van het project.