Collegebesluiten 16 januari 2018

Lees de collegebesluiten van 16 januari 2018.

Eindbalans 2014 - 2018 (RV)

Conform

Vaststellen startnotitie Campusontwikkeling Leerpark (RV)

Conform

Zienswijze op begrotingswijziging 2018 DG&J (RV)

Conform

Verplaatsing Stadskantoor (RV)

Conform

(Her)benoemen buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand

Conform

Verzoek intrekken status gemeentelijk monument Buiten Kalkhaven 40 (RIB)

Conform

Beantwoorden artikel 40 RvO vragen (VVD) Ontwikkeling windturbine Zeehavengebied

Conform

Subsidiëring stichting Helianthus / beantwoorden motie M25 'Helianthus open' (RIB)

Conform