Collegebesluiten 13 november 2018

Voorlopige prognose 2019
Zie raadsvoorstel

Tweede verzamelwijziging en majeure afwijkingen 2018
Zie raadsvoorstel

Vaststellen Lokaal Plan Jeugd Dordrecht 2019-2022 en meerjarenperspectief Jeugd ZHZ
Het college stelt de raad voor het Lokaal Plan Jeugd 2019-2022 en het Meerjarenperspectief Jeugd ZHZ vast te stellen. Zie het persbericht.

Vaststellen Protocol onderlinge vervanging contactpersonen integriteit regio Drechtsteden/ Zuid‑Holland Zuid
Het college stelt het protocol vast.

Vaststellen Protocol onderlinge vervanging vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid
Het college stelt het protocol vast.

Beantwoorden artikel 40‑vragen BVD Parkeerproblemen Oudelandshoek
Het college beantwoordt de art.40-vragen over parkeerproblemen in Oudelandshoek.

In behandeling nemen te laat ingediende subsidies 2019
Het college neemt te laat ingediende subsidies in behandeling.