Collegebesluiten 13 februari 2018

Lees de collegebesluiten van 13 februari 2018.

Kader stellen bij afspraken Yulius mbt GZP en Kasperspad (RV)

Het college stelt de raad voor om medewerking te verlenen aan de plannen van zorginstelling Yulius.

Bekijk het persbericht Yulius moderniseert en maakt plaats voor woningen

Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden Dordrecht (tweede wijziging) (RV)

Het college stelt de raad voor de verordening winkeltijden te wijzigen

Raadsvoorstel
Persbericht Gemeente zet toezichthouders in om preventief winkeltijd overtredingen tegen te gaan

Aanwijzen gemeentelijke topmonumenten (RIB)

Het college informeert de raad over de aanwijzing van 25 gemeentelijke monumenten in de uitbreidingswijken van de twintigste eeuw.

Aangaan Samenwerkingsovereenkomst Dordrecht - Stichting Nationaal Restauratiefonds

Het college heeft besloten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met het Nationaal Restauratiefonds. Bekijk het persbericht.

Dordt aan zet Placemaking (RIB)

Het college informeert de raad over de experimenten met placemaking in de openbare ruimte.

Voortgang in één keer goed (RIB)

Het college informeert de raad over de voortgang van het verbeterprogramma in één keer goed.

Aangaan Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden Energieneutraal 2050 (RIB)

Het college informeert de gemeenteraad over de samenwerkingsovereenkomst die met diverse betrokken partijen is opgesteld.

Beantwoorden motie M2 Kiezen voor een goed spoor voor Dordrecht (RIB)

Het college beantwoordt de motie en informeert de raad over de invulling van de motie in relatie tot de Startnotitie Campusontwikkeling Leerpark.

In behandeling nemen te laat aangevraagde subsidies Zorginfrastructuur

Het college besluit te laat ingediende aanvragen subsidies zorginfrastructuur alsnog in behandeling te nemen.

Beantwoorden artikel 40 RvO vragen GroenLinks over huisvesting Stichting DOOR

Het college heeft de vragen van GroenLinks over de huisvesting van stichting DOOR beantwoord.