Collegebesluiten 12 juni 2018

Collegebesluiten 12 juni 2018

Kredietaanvraag Energiehuis (RV)
College stemt in met de kredietaanvraag voor het Energiehuis en stelt dit aan de gemeenteraad voor (zie RIS)

Beantwoording art 40 vragen fractie GroenLinks beschermd wonen
Het college beantwoordt de vragen van Groen Links over beschermd wonen.

Beslissing op bezwaar verzoek schadevergoeding M.
Het college besluit het verzoek om schadevergoeding ongegrond te verklaren.