Collegebesluiten 11 september 2018

Strategische veiligheid
Het college stelt de raad voor geen kanttekeningen te plaatsen bij het ontwerp van het meerjarenbeleidsplan van de politie eenheid Rotterdam ( zie ook Ris

Bestuursrapportage 2018
Het college stelt de Bestuursrapportage 2018 vast (zie ook Ris

Wijziging Legesverordening
Het college stelt de raad een derde wijziging Legesverordening voor (zie ook Ris)

Verzoek aan sts I&W tot opstellen landelijk beleid PFAO/PFAS
Het college besluit de staatssecretaris een brief te sturen over de problematiek van PFOA in de bodem. Dit gebeurt namens de hele regio Zuid-Holland Zuid (zie hier voor meer informatie).

Jaarrekening 2017 Stichting Johan de Witt-gymnasium (RV)
Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met de jaarrekening 2017 van Stichting Johan de Witt-gymnasium

Wijzigingsplan Zeedijk 1A (RIB)
Het college informeert de raad over het bestemmingsplan dat de bouw van een woning mogelijk maakt.


Beantwoorden art40-vragen inzake financiering energiebesparende maatregelen bij overdracht eigendom basisscholen
Het college beantwoordt de artikel 40 vragen over de financiering van energiebesparende maatregelen bij de overdracht van het eigendom van basisscholen.

Collegebesluit ondertekening Verklaring van Dordrecht
wethouder Peter Heijkoop ondertekent namens het college op donderdag 11 oktober 20187 de Verklaring van Dordrecht. Hiermee wil de gemeente de emancipatie van transgender personen op de werkvloer bevorderen.

Hondenbeleid Nieuwe Dordtse Biesbosch
Het college geeft het hondenbeleid vrij voor inspraak.