Collegebesluiten 11 december 2018

1. Toekomstverkenning Museum 1940-1945

2. Geheimhouding financiële consequenties voorzieningen Amstelwijck
Het college stelt de raad voor geheimhouding te bekrachtigen.

3. Ondersteuning Dordtse mantelzorgers 2019-2022
Het college stelt de raad nieuwe maatregelen voor om Dordtse mantelzorgers beter te ondersteunen. Zie persbericht

4. Bestuurlijke reactie op inspectierapport archiefruimten gemeente Dordrecht (Stadskantoor en Hellingen)

5. Vaststellen wijzigingsplan Zeedijk 5f
 

6. Vaststellen Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2019
Het college stelt het onderwijshuisvestingsprogramma 2019 vast.

7. Vervangen pollers door camerabewaking
Het college informeert de raad over de stappen die gezet worden om de pollers te vervangen door camera's met kentekenherkenning. Meer informatie op het raadsinformatiesysteem.

8. Voorstel scenario vervolg sportpark Schenkeldijk