Collegebesluiten 10 juli 2018

Aanpak openbare ruimte Visbrug
Het college stelt de raad voor de openbare ruimte van de Visbrug en omgeving te verbeteren (zie Ris)

Evaluatie Energiehuis
Het college stelt naar aanleiding van de Evaluatie Energiehuis aan de gemeenteraad voor om de subsidie voor Bibelot te verhogen. Daarnaast stelt het college voor te investeren in een nieuwe tribune en theatertechniek ( zie Ris) en persbericht.

1e verzamelwijziging 2018
(Zie Ris)

Evaluatie Stedenbandenbeleid 2014-2018
Het college informeert de raad per brief over de evaluatie stedenbanden 2014-2018 en neemt de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het rapport als uitgangspunt te nemen voor het stedenbandenbeleid in de komende raadsperiode.

Neveninkomsten 2017 politieke ambtsdragers gemeente Dordrecht
Het college heeft vastgesteld dat in het jaar 2017 geen van de collegeleden neveninkomsten heeft gehad, en dat er dus geen verrekening nodig is.

Ongegrond verklaren bezwaar verlening omgevingsvergunning Dordts Patriciershuis
Het college heeft het bezwaar van omwonenden van het Patriciërshuis ongegrond verklaard. Het Patriciërshuis mag voortaan ook beperkt 's avonds horeca exploiteren.

Meicirculaire 2018
(Zie Ris)

Voortgang doordecentralisatie onderwijshuisvesting POSO
Het college informeert de raad over de laatste stand van zaken doordecentralisatie onderwijshuisvesting POSO.

Uitvoering Agenda huisvesting kwetsbare groepen 2018
Het college informeert de raad over de borging van de Blijverslening, realisatie Skaeve Huse en voortgang van de uitvoering van de agenda Huisvesting Kwetsbare Groepen.
Het college beantwoordt de vragen van SP over verhalen schade of meerkosten op leveranciers en uitvoerders en het beheer van contracten tot levering en plaatsing voorzieningen.

Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Overlast door jongen voor camping Het Loze Vissertje
(Zie Ris)

Beantwoorden artikel 40-vragen GL, VVD en BVD Overlast paardenpoep fietspad Stadspolders
(Zie Ris)