Collegebesluiten 10 april 2018

Kaderbrief 2019 - definitieve vaststelling
persbericht.

Beantwoording art 40 vragen BVD iz Paraplu
Het college beantwoord artikel 40 vragen over De Paraplu.

Advies inzake fusie SPON en Griendencollege
Het college besluit positief te adviseren over de fusie tussen SPON en het Griendencollege.

Aanpassing welstandsnota inzake Zeehavengebied en Louterbloemen
Het college stelt de gemeenteraad voor de industriegebieden Zeehavengebied en Louterbloemen als onderdeel van de welstandsnota aan te wijzen als ontwikkelgebied, met ontwikkelregime. Twee beeldkwaliteitsplannen dienen als toetsingskader.  

Privacybeleid Drechtsteden
Het college stelt de gemeenteraad voor het privacybeleid Drectsteden vast te stellen. Het college heeft de stadsjurist aangewezen als privacy-coördinator van de gemeente.