Collegebesluiten 21 januari 2020

Raadsvoorstellen:


•    Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Van Gendtstraat

Collegebesluiten:


•    Vaststellen inspraakprocedure t.a.v. concept Verordening tot wijziging van de Algemene
plaatselijke verordening Dordrecht, 14e wijziging
•    Gefaseerd implementeren digitale handtekening
•    In behandeling nemen te laat aangevraagde subsidies 2020
•    Vaststellen Beleidsregels invoering en uitbreiding van parkeerregulering Dordrecht
•    Vaststellen Mandaatbesluit gemeente Dordrecht voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid, eerste wijziging