Collegebesluiten 9 april 2019

Het college heeft op 9 april 2019 de volgende besluiten genomen:

 

1e Verzamelwijziging 2019

Het college stelt de raad voor de begroting te wijzigen.

 

Ontwerpbegroting 2020 GR Gevudo

Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2020. Zie het raadsinformatiesysteem.

 

Beantwoording artikel 40-vragen PvdA Wachttijden jeugdhulp

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen.

 

Beantwoording artikel 40-vragen BvD Grondwaterpeilbeheersing

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen.

 

Beantwoording artikel 40-vragen VSP-VVD-GL Toegankelijk maken Bilderbosgebied

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen.

 

Beantwoording artikel 40-vragen inzake 'Natuurvriendelijke Wantij-oever bij Schaerweide'

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen.

 

Garantstelling ontwikkeling kop/hoger onderwijs gebouw Leerpark

Het college besluit een garantstelling af te geven voor de huur van 2000 m2 van het te realiseren vastgoed op het Leerpark. Dit geldt voor maximaal 5 jaar. Ook besluit het college de onrendabele top voor maximaal € 500.000 af te dekken. Hiermee geeft het college een impuls aan de campusontwikkeling.