Collegebesluiten 7 mei 2019

Het college heeft op 7 mei 2019 de volgende besluiten genomen.

1. Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Schil, locatie Kromhout-Warmoezierspad (RV)

Het college stelt de raad voor dit bestemmingsplan  vast te stellen. Het gaat om het mogelijk maken van woningbouw op de locatie van het voormalige arbeidsbureau.

2. Vaststellen bestemmingsplan 10e herziening Dubbeldam, locatie Gravensingel 19 (RV)

Het college stelt de raad voor dit bestemmingsplan  vast te stellen. Het gaat om het mogelijk maken van woningbouw op de plaats van de Maranathakerk

3. Vaststellen besluit Wijziging Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil (RV)

Het college stelt de raad voor deze wijziging  vast te stellen.

4. Investeringsplan sociaal domein (RV)

Het college stelt de raad voor een krediet voor dit investeringsplan  vast te stellen.

5. Vangnetuitkering 2018 (RV)

Het college stelt de raad voor de vangnetuitkering vast te stellen.
Conform.

6. Vaststellen 4e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (RV)

Het college stelt de raad voor deze wijziging  vast te stellen.

7. Jaarverslag 2018 Bezwaarschriftencommissie Gemeente Dordrecht (RIB)

Het college neemt kennis van het jaarverslag.

8. Natuurexploitatie Nieuwe Dordtse Biesbosch 2019 (RIB)

Het college stelt de natuurexploitatie  vast.

9. Beantwoorden artikel 40-vragen GL en D66 Lozen afvalwater met PFOA en GenX door Evides

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen.

10. Beantwoorden artikel 40-vragen CDA over dalende vaccinatiegraad

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen.

11. Beantwoorden artikel 40-vragen D66 Zorgen over woningbouwambitie en effect op begroting

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen.

12. Beantwoorden artikel 40-vragen D66, VSP, GL, FJ, GD, PVV, SP en PvdA Dossier Schenkeldijk

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen.

13. Beantwoorden artikel 40-vragen VSP en D66 Herontwikkeling Sportpark Krommedijk

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen.

14. Vaststellen Algemeen mandaatbesluit gemeente Dordrecht (tweede wijziging)

Het college stelt het mandaatbesluit vast.

15. Voornemen aanwijzing als gemeentelijk monument Loswalweg 2

Het college spreekt het voornemen uit het gemaal aan te wijzen als gemeentelijk monument.

16. Voornemen aanwijzing als gemeentelijk monument complex Oranjelaan 284-290

Het college spreekt het voornemen uit de vier panden aan te wijzen als gemeentelijk monument.