Collegebesluiten 2 juli 2019

Het college heeft op 2 juli 2019 de volgende besluiten genomen.

Startnotitie Vastgoedbeleid 2019

Het college stelt de gemeenteraad voor de uitgangspunten inzake het vastgoedbeleid vast te stellen en het proces zoals door het college is voorgesteld te doorlopen.

Verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht

Het college stelt de gemeenteraad voor de verordening en autovrij gebied Dordrecht vast te stellen.

Hoger onderwijs Drechtsteden

Het college informeert de gemeenteraad over hoger onderwijs in de Drechtsteden.

Voortgang programma Samen tegen Armoede 2018-2022

Het college informeert de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief over de voortgang van het programma Samen tegen Armoede 2018-2022.

Beantwoorden motie M9 Aandacht duurzaam en energie

Het college beantwoordt de motie Aandacht duurzaam en energie via een raadsinformatiebrief.

Beantwoorden motie In de nieuwe Biesbosch is ook plaats voor loslopende honden

Het college beantwoordt de motie via een raadsinformatiebrief over de mogelijkheden om de Hania's Polder te gebruiken als locatie om honden los te laten lopen.