Collegebesluiten 28 mei 2019

Beëindigen samenwerking Noordoevers

Met dit voorstel beoogt het college dat de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de woningbouwontwikkeling op deze locatie ten uitvoer kunnen brengen. Dordrecht zit in de samenwerking alleen als financiële partij. Gezien de verbeterde marktomstandigheden is de deelname van Dordrecht niet meer opportuun. Daarom stelt het college de raad voor de samenwerking te beëindigen.

Zienswijze Begrotingen 2020 en Jaarrekeningen 2018 diverse GR-en

Het college biedt de raad de gelegenheid om op de begrotingen en eventueel de jaarrekeningen een zienswijze naar voren te brengen.

Vaststellen Prognose Grondbedrijf 2019

Het college stelt de raad voor de prognose Grondbedrijf 2019 vast te stellen.

Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks Verontreiniging Dokterrein

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen.

Beantwoorden artikel 40-vragen BVD, VVD, CDA, D66, GL, CU/SGP, PVV, SP, SVP, PvdA en GD Nieuwe aanbesteding waterbus

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen.

Beantwoorden artikel 40-vragen VSP Parkeren bij Albert Schweitzer ziekenhuis

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen.

Wijzigen toepassing last onder dwangsom wegens vervoeren inbrekerswerktuig

Het college besluit de Regionale Eenheid Rotterdam volmacht en mandaat te verlenen tot het uitvoeren van alle handelingen bij het toepassen van de last onder dwangsom.