Collegebesluiten 26 maart 2019

Het college heeft op 26 maart 2019 de volgende besluiten genomen:

Dossier Chemours
Het college informeert de raad periodiek per brief over de ontwikkelingen in het dossier Chemours.

 

Vaststellen Jaarprogramma Wabo-brede taken en werkzaamheden 2019 OZHZ, aanvulling nota VTH-beleid en wijziging mandaatbesluit Omgevingsdienst ZHZ
Het college informeert de raad per brief.

 

Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks Moeten terughalen van GenX-afval uit Italië door Chemours

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen.

 

Beantwoorden artikel 40-vragen VVD bedrijfsafval inzameling horeca

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen.

 

Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks bedrijfsafval inzameling Horeca

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen.

 

Beantwoorden artikel 40-vragen GL en PvdA inzake schoolverzuim en thuiszitters

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen.

 

Huurtarieven gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties

Het college stelt de huurtarieven sportgebruik 2019-2020 vast.

 

Aanvragen subsidie proceskosten Project "Waterkraan"

Het college besluit de subsidie bij het ministerie van I&W aan te vragen.

 

Subsidieregeling Vrijwillige inzet Dordrecht 2019 – 2022

Het college stelt de raad voor de subsidieregeling vast te stellen.

 

Vaststellen Uitvoeringsprogramma fiets 2019

Het college stelt de raad voor ook in 2019 te investeren in de fiets. Zie persbericht.