Collegebesluiten 23 april 2019

Bestemmingsplan 4e herziening Sterrenburg, locatie Deimospad 21 (RV)

Het college stelt de raad de 4e herziening voor.

Ontwikkeling van het gebied 'scholencluster Noordendijk' (RV)

Het college stelt de raad een plan voor de ontwikkeling van het gebied scholencluster Noordendijk.

Vaststellen Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht (RV)

Het college stelt de raad de huisvestingsverordening gemeente Dordrecht voor.

Opgave Duurzame Stad 2019-2022 (Startnotitie)

De raad ontvangt de startnotitie opgave duurzame stad.

Prijsvraag Huis van de Stad en Regio in relatie tot gebiedsontwikkeling Spuiboulevard (RIB)

Het college informeert de raad en vraagt de raad punten toe te voegen aan het ambitiedocument; deze worden ook meegenomen in de prijsvraag.

Verantwoording ENSIA 2018 (RIB)

Het college informeert de raad met verantwoordingsrapportages basisregistratie adressen en gebouwen en grootschalige topografie.

Stand van zaken Dordtpas (RIB)

College informeert de raad over de laatste stand van zaken inclusief mogelijke risico's.

Beantwoorden artikel 40-vragen CDA Relatie leveringskosten warmtenet met ontwikkeling gasprijs

Het college beantwoordt de artikel 40 vragen.

Beantwoorden artikel 40-vragen D66+VSP Uitvoering Toekomstvisie Sportparken VV Dubbeldam/ TTVD/Movado

Het college beantwoordt de artikel 40 vragen

Beantwoorden artikel 40-vragen SP Tekort aan verkeersregelaars voor een goed een veilige organisatie van de avondvierdaagse Dordrecht

Het college beantwoordt de artikel 40 vragen.

Vaststellen inspraakprocedure ten aanzien van het Concept Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht

Het college stelt de inspraakprocedure vast.

Vaststellen Subsidieregeling verbetering uitstraling winkelstraten

College stelt de subsidieregeling vast

Aanpassen subsidieplafond 2019 voor Maatschappelijke Zorg

College stelt de raad voor het subsidieplafond 2019 voor maatschappelijke zorg te verhogen.