Collegebesluiten 19 februari 2019

Op 19 februari 2019 heeft het college de volgende besluiten genomen:

Benoemen (vervangende) wethouder voor bepaalde tijd

Toekomstscenario Sportcampus Schenkeldijk

Aangaan samenwerkingsovereenkomst NL Delta
Het college stelt de raad voor de samenwerkingsovereenkomst NL Delta aan te gaan met het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland.

Aanpak drugshandel en –overlast
Het college informeert de raad per brief.

Voortgang programma Doe ff gezond en toetreding derde fase programma Jongeren op gezond gewicht
Het college informeert de raad per brief.

Ontwerpbestemmingsplan 10e herziening Dubbeldam, locatie Gravensingel 19
Het college informeert de raad per brief.

Beantwoorden artikel 40-vragen fractie GroenLinks inzake weigering inschrijving op briefadres

Beantwoorden artikel 40-vragen PVV inzake Holocaustmonument

 

Zelfevaluatie Wet basisregistratie

Het college verzendt het Uittreksel Basisregistratie personen 2018 naar de Autoriteit Persoonsgegevens en minister van Binnenlandse Zaken en volgt de actie uit de Managementrapportage op.

 

Vaststelling regeling briefadres gemeente Dordrecht
Het college stelt de regeling briefadres gemeente Dordrecht vast.