Collegebesluiten 17 september 2019

Het college heeft op 17 september 2019 de volgende besluiten genomen.

Raadsvoorstellen:

Raadsinformatiebrief:

Beantwoording moties

Beantwoording artikel 40/41 vragen

Collegebesluiten:

  • Bestuurlijke reactie rekenkamerrapport Communicatie
  • Vaststellen Actieplan Geluid 2019-2023
  • Vaststellen hardheidsclausule huisvestingsverordening