Collegebesluiten 17 oktober 2019

Raadsvoorstellen:

• Beschikbaar stellen van krediet voor inburgering
• Haalbaarheid verplaatsing de Vrije Tuinder
 

Raadsinformatiebrief:

 Dossier Dupont en Chemours

 

Beantwoording moties

• Het college beantwoordt Motie 41 Wie dit niet kan lezen, is niet gek

Beantwoording artikel 40/41 vragen

• Beantwoording artikel 40-vragen Gewoon Dordt Woonvoorzieningen ouderen
• Beantwoording artikel 40 vragen PFOH/GenX
• Beantwoording artikel 40 vragen over ontwikkelingen sociale woningmarkt

Collegebesluiten:

• Bestuurlijke reactie rekenkamerrapport Communicatie
• Vaststellen Actieplan Geluid 2019-2023
• Vaststellen hardheidsclausule huisvestingsverordening