Collegebesluiten 16 juli 2019

Het college heeft op 16 juli 2019 de volgende besluiten genomen

Raadsvoorstellen:

Raadsinformatiebrieven:

Het college beantwoordt de volgende artikel 40 vragen:

Collegebesluiten:

  • Voornemen ruimtelijke ontwikkeling Provincialeweg 70
  • Aanwijzen Oranjelaan 284-290 als gemeentelijk monument
  • Aanwijzen voormalige gemaalcomplex Loswalweg 2 als gemeentelijk monument
  • Aansluiting bij Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams