Collegebesluiten 16 april 2019

Vaststellen Verordening Jeugdhulp

Het college stelt de gemeenteraad voor de Verordening Jeugdhulp vast te stellen

Uitkomst onderzoek toegang Wilgenwende

Het college informeert de gemeenteraad over de resultaten van het onderzoek.

Een kansrijke, veilige en gezonde start

Het college informeert de gemeenteraad over de actielijn uit het lokaal plan jeugd 2019-2022.

Aanwijzingsbesluit hondenverbod en opruimplicht in de Nieuwe Dordtse Biesbosch

Het college stelt het aanwijsbesluit vast.

Haalbaarheidsonderzoek ‘Vitalisering Sportpark Krommedijk’

Het college besluit een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.