Collegebesluiten 15 januari 2019

1. Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks over totale kap die dreigt voor boomgaard Oudendijk

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen van GroenLinks over de totale kap die dreigt voor boomgaard Oudendijk. Zie Raadsinformatiesysteem.

2. Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks over krapte op de woningmarkt

Het college beantwoordt de artikel-40 vragen van GroenLinks over krapte op de woningmarkt. Zie Raadsinformatiesysteem.

3. Beantwoorden artikel-40 vragen VSP inzake koerswijziging Schenkeldijk

Het college beantwoordt de artikel-40 vragen van VSP inzake koerswijziging Schenkeldijk. Zie Raadsinformatiesysteem.

4. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Parkschap de Biesbosch (vijfde wijziging)

Het college stemt in met de vijfde Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Parkschap de Biesbosch.

5. Vaststellen Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022

Het college stelt het IVP 2019-20222 vast en legt het voorstel voor aan de gemeenteraad.

6. Aanvraag krediet aankoop motorveerpont 'De Biesbosch'

Het college stelt de raad voor een krediet van € 260.000,- in 2019 beschikbaar te stellen voor de aankoop van motorveerpont 'De Biesbosch', die in vijf jaar lineair wordt afgeschreven.

7. Aangaan convenant Bevolkingszorg

Het college besluit het convenant Bevolkingszorg Zuid-Holland Zuid aan te gaan en verleent mandaat aan het hoofd Voorbereiding op Rampen en Crises van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.