Collegebesluiten 11 juni 2019

Huis van Stad en Regio

Het college stelt de gemeenteraad voor twee besluiten van december te herbevestigen: huisvesting van Huis van Stad en regio op locatie voormalig belastingkantoor/Rabobank, en het voornemen uit te spreken dit samen met partners zoals Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, Bibliotheek aan Zet, Dordrecht Marketing en VVV te doen. 

Evaluatie regeling exploitatievergunningen

Het college informeert de gemeenteraad  over de evaluatie en kondigt een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening aan.

Verslag gemeentearchivaris omtrent toezicht op informatiehuishouding

Het college informeert de gemeenteraad over het verslag.

Beantwoorden artikel 40-vragen Gewoon Dordt over Berckepoort

Het college beantwoordt de artikel 40-vragen.

Benoemen ambtenaren burgerlijke stand

Het college besluit 10 ambtenaren Burgerlijke Stand te benoemen en één Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand te herbenoemen.

Verlengen cameratoezicht

Het college heeft besloten het cameratoezicht op Kromhout, Vrieseplein en Cornelis de Wittstraat te van Beverenstraat te verlengen tot 1 oktober.

Planschadevergoeding

Het college heeft besloten een planschadevergoeding toe te kennen aan de eigenaar van het pand Tolbrugstraat Landzijde 6 (kelder V&D).

Burgerinitiatief Bankastraat Veilig

Het college adviseert de gemeenteraad dit burgerinitiatief  te honoreren, mits de raad daar ook voldoende geld voor beschikbaar stelt.