Collegebesluiten 10 september 2019

Het college heeft op 10 september 2019 de volgende besluiten genomen.

Raadsvoorstellen:

Beantwoording artikel 40 vragen

Collegebesluiten:

  • Burgerinitiatief "de Tuin van Sterrenburg".
  • Vaststellen Subsidieregeling 'Dordrecht - 800 jaar Stad'.
  • Aanvulling op aanmelding Crisis- en herstelwet.
  • Aansprakelijkstelling Chemours en DuPont.