Wethouder Peter Heijkoop

Werk en Inkomen, Zorg en Welzijn, Arbeidsmarkt, Onderwijs

Wethouder Peter HeijkoopP.J. (Peter) Heijkoop (CDA)

Portefeuille

Werk & Inkomen, Armoedebestrijding, Zorg en Welzijn, WMO en Beschermd Wonen, Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid, Onderwijs en Educatie, Essenhof, Bibliotheekwerk, Gezondheidspark/Leerpark, Wielwijk/Crabbehof,  Amstelwijck/Wilgenwende, 1e plaatsvervanger Ruimtelijke Ordening

Functies en nevenfuncties (PDF, 55kB)

Downloads

Foto's in hoge resolutie, vrij te gebruiken met vermelding van de fotograaf: Ronald van den Heerik.