Wethouder Marco Stam

Sport, Wonen en Openbare Ruimte

Wethouder Marco StamB.C.M. (Marco) Stam (Beter voor Dordt)

Portefeuille

Wijken en Leefbaarheid, Ruimtelijke Kwaliteit, Wonen, Klimaatadaptatie, Sport en Recreatie, Water(veiligheid), Vergunningverlening & Handhaving, Dierenwelzijn, Nieuwe Dordtse Biesbosch, Levendige Binnenstad, Dordt-West, Stadswerven, Wielwijk/Crabbehof, Straatnamencommissie, 1e plaatsvervanger Verstedelijkingsalliantie

Functies en nevenfuncties (PDF, 68kB)

Downloads

Foto's in hoge resolutie, vrij te gebruiken met vermelding van de fotograaf: Ronald van den Heerik.