Burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de stad.

De wethouders zijn benoemd door de gemeenteraad. De gemeentesecretaris staat het college ambtelijk bij.

Het college van burgemeester en wethouders voor de periode 2018 - 2022 ziet er als volgt uit:

Burgemeester en wethouders Dordrecht

Van links naar rechts: Maarten Burggraaf (VVD), Rik van der Linden (CU/SGP), Wouter Kolff (burgemeester), Peter Heijkoop (CDA), Marco Stam (BVD) en Carlo Post (gemeentesecretaris).

Gesprekstafels formatie

De coalitiepartijen hebben met ondernemers en instellingen uit de stad gesproken over de visie op de toekomst van Dordrecht. Dat gebeurde tijdens vier gesprekstafels. De opbrengsten van de gesprekken zijn meegenomen bij het opstellen van het coalitieakkoord 2018-2022. Dit filmpje geeft een beeld van de gesprekstafels.