Voorschoolse voorzieningen

De gemeente ondersteunt basisscholen die speciale groepen inrichten (schakelklassen) met een speciaal doel: het bevorderen van de beheersing van de Nederlandse taal. De gemeente ondersteunt ook peuteropvang of kinderdagverblijven in Dordrecht die samen met basisscholen Voor- en Vroegschools Educatie (VVE) bieden. Met deze educatie wil de gemeente achterstand bij kinderen voorkomen.

In aanmerking komen

De gemeente verleent alleen subsidie aan peuteropvang en kinderdagverblijven die een voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aanbieden. Met een VVE programma draagt de peuteropvang zorg voor een goede in- en doorstroom van peuters naar de basisschool. Met het leerprogramma stimuleert de leidster de ontwikkeling van kinderen op het gebied van:

  • taal
  • rekenen
  • motoriek en
  • sociale-emotionele ontwikkeling

Een basisschool kan subsidie voor een schakelklas aanvragen als zij een groep inricht van minimaal acht kinderen die door hun taalniveau en leerpotentie een jaar lang in dezelfde groep les krijgen. Extra nadruk bij deze groep moet dan liggen op het eigen maken van de Nederlandse taal. Openbare basisschool Mondriaan heeft een internationale schakelklas (ISK). Zij vangt kinderen op van 6 tot 13 jaar die nog maar kort in Nederland zijn.

 

Uitgelicht

DigiD en pincode voor bedrijven, overheid en instellingen

Bij de gemeente Dordrecht kunt u inloggen met uw DigiD of uw pincode voor Bedrijven, Overheidsinstanties en Instellingen. Alle informatie die u daarna invult, behandelen wij vertrouwelijk. Wanneer u deze DigiD inlogcode of pincode nog niet heeft, kunt u deze aanvragen.