Subsidie jeugd

In Dordrecht vinden we het belangrijk dat alle kinderen prettig en gezond opgroeien. We willen dat ze kunnen spelen, nieuwe dingen ontdekken en stevig in hun schoenen staan. Ouders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kind. Wanneer zij hulp nodig hebben, zoeken zij eerst zelf naar een oplossing eventueel met hulp van familie en buren.

Het terug kunnen vallen op een informeel netwerk is daarbij van belang. Ook kunnen ze met een hulpvraag terecht bij bijvoorbeeld scholen, kinderopvang en huisartsen. Soms hebben zij daarnaast nog extra ondersteuning nodig.  

In aanmerking komen

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op:

  • het creëren van kansen voor en het ondersteunen van jeugdigen op het gebied van persoonlijke, sociale en talentontwikkeling. Sportverenigingen, amateurkunst of activiteiten gericht op kwetsbare jeugdigen vragen deze subsidie niet aan. Zij vallen onder andere regelingen.
  • het versterken van het informele netwerk rondom het gezin van een kwetsbare jeugdige
  • activiteiten die ondersteuning bieden aan jeugd en gezinnen die hulp nodig hebben

Voor de realisatie van de activiteit moet worden samengewerkt met lokale organisaties, gericht op aansluiting met het formeel netwerk. De uitvoering van de activiteit vraagt zoveel mogelijke actieve inzet van de samenleving. Ook moet de activiteit een incidenteel karakter hebben. U krijgt maximaal 40% van de werkelijke kosten van de gemeente. De overige 60% van de kosten regelt u zelf.

 

Uitgelicht

DigiD en eHerkenning

Bij de gemeente logt u in met uw DigiD of eHerkenning. Alle informatie die u daarna invult, behandelen wij vertrouwelijk. Wanneer u nog geen DigiD of eHerkenning inlogcode heeft, kunt u deze aanvragen.