Subsidie Zwembadhuur

Het doel van subsidie zwembadhuur is het stimuleren van activiteiten op het gebied van zwemsport in Dordrecht. De subsidie loopt vanaf september tot september volgend jaar.

Aanvragen

U vraagt de subsidie uiterlijk aan voor 1 oktober van het jaar waarin het subsidiejaar plaatsvindt. Het subsidiejaar loopt van 1 september tot 1 september van het volgend jaar.

Digitaal

Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Aanvragen subsidie

Per post

U vult de aanvraag volledig in en stuurt dit op naar:

Gemeente Dordrecht
Ter attentie van het Subsidiebureau
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Aanvraagformulier subsidie zwembadhuur (pdf, 68 kB)

Meesturen bij de aanvraag

U stuurt de offerte van de exploitant van het zwembad mee. Hierop neemt u op:

  • het urenoverzicht voor het geplande gebruik van het zwembad, uitgesplitst per zwemactiviteit
  • welke soorten sportactiviteiten en het aantal uren voor deze activiteiten
  • de door de klant te betalen kosten voor deze activiteiten
Bedrag subsidie

De gemeente berekent de subsidie jaarlijks op basis van het aantal uren dat u volgens uw activiteitenplan gebruik maakt van het zwembad. De subsidie bedraagt maximaal 37% van de rekening, inclusief BTW dat de verhuurder van het zwembad u in rekening brengt. Voor deze subsidie reserveert de gemeente jaarlijks een vast bedrag. Na 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar verdeelt zij dit evenredig onder de aanvragers

Heeft u vragen?

Voor meer informatie belt u met het subsidiebureau via telefoonnummer 078 770 47 71 of het secretariaat van Team Sport via telefoonnummer 078 770 43 57.

Uitgelicht