Evenementen, subsidie

De gemeente stimuleert het organiseren van evenementen en verstrekt daarvoor subsidie. Een adviescommissie beoordeelt uw evenement. De maximale hoogte van de subsidie die de gemeente verstrekt hangt af van de beoordeling van de adviescommissie. Zij bekijken onder andere het aantal bezoekers en de bijdrage aan het imago van de stad. Een totaaloverzicht van die criteria is leest u hieronder.

In aanmerking komen

Een adviescommissie beoordeelt uw subsidieaanvraag op de volgende punten:

 • bezoekersaantallen; trekt uw evenement extra bezoekers naar de gemeente
 • stimuleert uw evenement de Dordtse economie
 • levert uw evenement een bijdrage aan het imago van de stad door zich te richten op:
  • de geschiedenis van Dordrecht en/of
  • op water en/of
  • op natuur en/of
  • op cultuur
 • levert uw evenement voldoende:
  • bijdrage aan de doelstellingen van het gemeentelijk evenementenbeleid
  • bijdrage aan een evenwichtig aanbod naar soort, doelgroepen, uitstraling en/of statusverlening
  • bijdrage naar tijd en plaats
 • werkt u voldoende samengewerkt met andere lokale partijen
 • is uw evenement vernieuwend naar opzet en/of inhoud
 • is uw evenement goed bereikbaar en toegankelijk, ook voor mensen met een lichamelijke beperking
 • uw evenement een tekort heeft op de begroting. De gemeente verleent, afhankelijk van de categorie, maximaal 40% van de totale uitvoeringskosten aan subsidie
Aanvragen

Als u een evenement organiseert in de 1e helft van een kalenderjaar dan vraagt u de subsidie uiterlijk 1 oktober van het jaar ervoor aan.
Als u een evenement organiseert in de 2e helft van een kalenderjaar dan vraagt u de subsidie uiterlijk 1 april aan van het jaar waarin het evenement is. 

U mag een aanvraag indienen als:

 • burger van Dordrecht (hiervoor heeft u DigiD nodig).
 • rechtspersoon (u geeft bij de aanvraag uw nummer van d Kamer van Koophandel op). Als rechtspersoon doet u uw aanvraag met uw pincode voor ondernemers

Digitale aanvraag subsidie evenementen

Na het indienen van uw aanvraag

Als uw digitale aanvraag bij de gemeente binnen is, sturen wij u een vragenformulier via uw e-mailadres toe. Dit formulier vult u helemaal in en stuurt u digitaal naar ons terug. Met uw digitale aanvraag en uw volledig ingevulde formulieren nemen wij een besluit op van uw aanvraag voor subsidie.  

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing:

Subsidieregeling Evenementen en Amateurkunst Dordrecht 2016 (pdf, 2938 kB)

Heeft u vragen?

Voor meer informatie belt u met kernteam Jeugd, Onderwijs en Cultuur, telefoon 14 078 of Dordrecht Marketing: 078 770 87 77.

Uitgelicht

DigiD en pincode voor bedrijven, overheid en instellingen

Bij de gemeente Dordrecht kunt u inloggen met uw DigiD of uw pincode voor Bedrijven, Overheidsinstanties en Instellingen. Alle informatie die u daarna invult, behandelen wij vertrouwelijk. Wanneer u deze DigiD inlogcode of pincode nog niet heeft, kunt u deze aanvragen.