Amateurkunst

De gemeente stimuleert het actief beoefenen van amateurkunst in de stad. Zij biedt instellingen de mogelijkheid om subsidie hiervoor aan te vragen.

Aanvragen

U kunt, als uw vereniging of stichting in Dordrecht gevestigd is, subsidie aanvragen voor een presentatie of voorstelling in de amateurkunst.  Dit kan slechts 1x per jaar. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie zijn dat:

  • u met het beoefenen van de amateurkunst niet in uw levensonderhoud voorziet
  • publiek de presentatie en/of voorstelling kan bekijken
  • publiek voor de presenstatie en/of voorstelling een toegangskaartje koopt
  • de subsidie noodzakelijk is om de presentatie en/of voorstelling uit te voeren (u heeft een tekort op de begroting)
  • de aan te vragen subsidie niet hoger is dan € 5.000,- en
  • de aan te vragen subsidie maximaal 40% van de totale uitvoeringskosten bedraagt van de presentatie of voorstelling

De presentatie en/of voorstelling moet een goede aanvulling zijn op het aanbod dat de stad al biedt.

Digitale aanvraag subsidie amateurkunst

Na het indienen van uw aanvraag

Als uw digitale aanvraag bij de gemeente binnen is, sturen wij u een vragenformulier via uw e-mailadres toe. Dit formulier vult u helemaal in en stuurt u digitaal naar ons terug. Met uw digitale aanvraag en uw volledig ingevulde formulieren nemen wij een besluit op van uw aanvraag voor subsidie.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie belt u met:
- kernteam Jeugd, Onderwijs en Cultuur, telefoon 14 078 of
- Dordrecht Marketing 078-770 87 77

Uitgelicht

DigiD en pincode voor bedrijven, overheid en instellingen

Bij de gemeente Dordrecht kunt u inloggen met uw DigiD of uw pincode voor Bedrijven, Overheidsinstanties en Instellingen. Alle informatie die u daarna invult, behandelen wij vertrouwelijk. Wanneer u deze DigiD inlogcode of pincode nog niet heeft, kunt u deze aanvragen.