Amateurkunst

De gemeente stimuleert het actief beoefenen van amateurkunst in de stad. Zij biedt instellingen de mogelijkheid om subsidie hiervoor aan te vragen.

Aanvragen

U kunt, als uw vereniging of stichting in Dordrecht gevestigd is, subsidie aanvragen voor een presentatie of voorstelling in de amateurkunst.  Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie zijn dat:

  • u met het beoefenen van de amateurkunst niet in uw levensonderhoud voorziet;
  • publiek de presentatie en/of voorstelling kan bekijken;
  • voor de presenstatie en/of voorstelling koopt het publiek een toegangskaartje;
  • de subsidie is noodzakelijk om de presentatie en/of voorstelling uit te voeren (u heeft een tekort op de begroting);
  • de aan te vragen subsidie niet hoger is dan € 5.000,- en;
  • de aan te vragen subsidie maximaal 40% van de totale uitvoeringskosten zijn van de presentatie of voorstelling.

De presentatie en/of voorstelling moet een goede aanvulling zijn op het aanbod dat de stad al biedt.

Digitale aanvraag subsidie amateurkunst

Na het indienen van uw aanvraag

Als uw digitale aanvraag bij de gemeente binnen is, sturen wij u een vragenformulier via uw e-mailadres toe. Dit formulier vult u helemaal in en stuurt u digitaal naar ons terug. Met uw digitale aanvraag en uw volledig ingevulde formulieren nemen wij een besluit op van uw aanvraag voor subsidie.

Wetgeving

Subsidieregeling Amateurkunst en evenementen (pdf, 2938 kB)

Uitgelicht

DigiD en pincode voor bedrijven, overheid en instellingen

Bij de gemeente Dordrecht kunt u inloggen met uw DigiD of uw pincode voor Bedrijven, Overheidsinstanties en Instellingen. Alle informatie die u daarna invult, behandelen wij vertrouwelijk. Wanneer u deze DigiD inlogcode of pincode nog niet heeft, kunt u deze aanvragen.