Reinigingsrecht voor bedrijven

Het reinigingsrecht is een gemeentelijke belasting. Als bedrijven bij het begin van het belastingtijdvak geen geldig of toereikend afvalcontract kunnen laten zien, krijgen zij een aanslag. De hoogte van het tarief voor reinigingsrecht is afhankelijk van de branche van uw bedrijf en van het aantal medewerkers.

Betalen van reinigingsrecht

U betaalt elk jaar reinigingsrecht als uw bedrijf geen contract heeft met een erkende afvalinzamelaar. Meer informatie vindt u op de website van HVC.

Bezwaar tegen aanslag reinigingsrecht

U kunt binnen 6 weken na ontvangst van uw aanslag schriftelijk bezwaar maken. In deze brief schrijft u:

  • uw naam en adres
  • aanslagnummer
  • de datum van uw bezwaar
  • de reden van uw bezwaar
  • uw handtekening

Deze brief stuurt u met een kopie van het aanslagbiljet op naar:

Bedrijfsleider Gemeenten van NV HVC
Postbus 9199
1800 GD Alkmaar

Heeft u vragen?

Vult u dan het webformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons. U vindt ook meer informatie op de website van HVC of u belt hen via telefoonnummer 0800 0700.

Webformulier Vragen, tips of opmerkingen
Website HVC

Uitgelicht