Belastingen

 • Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ beschikking

  U ontvangt de gemeentelijke belastingen die voor u gelden en de WOZ-beschikking zoveel mogelijk op 1 aanslag. U ontvangt de aanslag (meestal) voor 1 maart.

 • Reinigingsrecht voor bedrijven

  Het reinigingsrecht is een gemeentelijke belasting. Als bedrijven bij het begin van het belastingtijdvak geen geldig of toereikend afvalcontract kunnen laten zien, krijgen zij een aanslag.

 • Aanmaning of dwangbevel gemeentelijke belastingen

  U ontvangt een aanmaning als u de aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt. Als u ook de aanmaning niet betaalt, ontvangt u een dwangbevel.

 • Reclamebelasting kernwinkelgebied

  Ondernemers uit het kernwinkelgebied van de Dordtse binnenstad hebben een verzoek ingediend om reclamebelasting in te voeren. Al enige jaren was er behoefte aan een fonds voor en door ondernemers. Het ondernemersfonds bestaat uit de reclamebelasting, aangevuld met een subsidie van de gemeente.

 • Afvalstoffenheffing

  Bedrijven en winkels betalen reinigingsrecht via HVC of een andere erkende afvalinzamelaar.

 • Tarieven gemeentelijke belastingen

  De gemeenteraad stelt elk jaar de tarieven voor de gemeentelijke belastingen vast.

 • Rioolheffing eigenaren en gebruikers

  U betaalt rioolheffing als vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het onderhoud aan de riolering en het treffen van maatregelen voor hemel- en grondwater.

 • Precariobelasting

  In de gemeente Dordrecht betaalt u precariobelasting als u uithangborden, uitstallingen, kabels, leidingen of andere voorwerpen boven, op of in openbare gemeentegrond heeft.

 • Bedrijven Investeringszone Bijdrage Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West

  Op initiatief van ondernemers op bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West heft de gemeente jaarlijks de Bedrijven InvesteringsZone-bijdrage. Deze heffing geldt voor 5 jaar. De opbrengst van deze heffing keert de gemeente als subsidie uit aan de BIZstichting.

 • Bedrijven Investeringszone Bijdrage Handelskade

  Op initiatief van ondernemers op bedrijventerreinen Handelskade heft de gemeente jaarlijks de Bedrijven InvesteringsZone-bijdrage. Deze heffing geldt voor 5 jaar. De opbrengst van deze heffing keert de gemeente als subsidie uit aan de BIZstichting. Zij besteedt dit aan representativiteit (schoon, heel en mooi) en veiligheid in de openbare ruimte in het ondernemersgebied Handelskade.

 • Bedrijven Investeringszone Bijdrage Krabbepolder/Zeehaven (Zuid)

  Op initiatief van ondernemers op bedrijventerrein Krabbepolder/Zeehaven (Zuid) heft de gemeente jaarlijks de Bedrijven InvesteringsZone-bijdrage. Deze heffing geldt voor 5 jaar. De opbrengst van deze heffing keert de gemeente als subsidie uit aan de BIZ stichting.

 • Bedrijven Investeringszone Bijdrage Louterbloemen/Duivelseiland

  Op initiatief van ondernemers op bedrijventerrein Louterbloemen/Duivelseiland heft de gemeente jaarlijks de Bedrijven InvesteringsZone-bijdrage.

 • WOZ-waarde bij problemen paalfundering

  Paalfunderingsproblemen hebben invloed op de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Voor woningen die te kampen hebben, hadden of krijgen met paalfunderingsproblemen is een zogeheten gedragslijn vastgesteld.