Huisvesting onderwijsvoorzieningen

De gemeente Dordrecht heeft zorgplicht voor de huisvesting van scholen:

 • (speciaal) basisonderwijs
 • (voorgezet) speciaal onderwijs
 • voorgezet onderwijs

Schoolbesturen waarvan het onderwijs in Dordrecht is gevestigd, kunnen huisvestingsvoorzieningen aanvragen. Hoe zij deze plicht uitvoeren staat beschreven in de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs.

Afhandeling

Binnen 4 weken neemt het college van Burgemeester en Wethouders een besluit op uw aanvraag.

Online aanvragen

U doet de aanvraag online vóór 1 februari voor het volgende kalenderjaar. U heeft hiervoor de pincode ondernemers nodig. Bij uw aanvraag leest u precies wat u moet meesturen.

Huisvesting onderwijsvoorzieningen
Opgave gymnastiekruimte

Toekennen huisvestingsvoorziening

Alleen als de school in Dordrecht gevestigd is, kunnen schoolbesturen de volgende voorzieningen aanvragen voor alle onderwijssoorten:

 • nieuwbouw
 • vervangende bouw
 • uitbreiding
 • ingebruikneming
 • verplaatsing noodlokalen
 • terrein
 • medegebruik
 • herstel van constructiefouten
 • herstel of vervanging van schade in geval van bijzondere omstandigheden

Alleen voor primair onderwijs ((speciaal) basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs) ook de volgende voorzieningen: 

 • eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair
 • aanpassing
 • onderhoud

Alleen voor voortgezet onderwijs ook de volgende voorzieningen: 

 • eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair
 • huur sportterrein
Huisvesting onderwijssvoorziening via de post aanvragen

Jaarlijks voor 1 februari voor het volgende kalenderjaar. Een spoedaanvraag kunt u op elk gewenst moment aanvragen. U stuurt het volledig ingevulde formulier 'Aanvraag voorziening huisvesting onderwijs op naar:

Gemeente Dordrecht
Cluster Publieksaccommodaties onderwijshuisvesting
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Aanvraag Voorziening Onderwijshuisvesting (pdf, 79 kB)
Formulier Opgave gymnastiekruimte (pdf, 67 kB)

Heeft u vragen?

Voor meer informatie over voorzieningen huisvesting onderwijs vult u het formulier in of u belt met het secretariaat van  Cluster Publieksaccomomdaties onderwijshuisvesting via het telefoonnummer 078 770 47 67

Vragen aan de Cluster Publieksaccomodaties onderwijshuisvesting

Uitgelicht

DigiD of pincode voor bedrijven en instellingen

Bij de gemeente Dordrecht kunt u inloggen met uw DigiD of pincode voor bedrijven en instellingen. Alle informatie die u daarna invult, behandelen wij vertrouwelijk. Wanneer u deze DigiD of pincode nog niet heeft, kunt u die aanvragen.