Trouwen en registratie partnerschap

Trouwt u in Dordrecht? Dan regelt u vooraf een paar dingen met de gemeente. Dit geldt ook als u zich als partners registreert. Graag helpen wij u om er een onvergetelijke dag van te maken.

Per 1 januari 2018 trouwt u automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Meer informatie daarover leest u op Rijksoverheid.nl.

Brochure Beperkte gemeenschap van goederen (pdf, 306 kB)

Kosten

Afhankelijk van dag en locatie betaalt u kosten. In het overzicht leest u meer informatie.
Aan de balie betaalt u met de pin. Alleen als pinnen echt niet mogelijk is, accepteren wij ook gepast contant geld.

Kostenoverzicht

Voorgenomen huwelijk regelen

U meldt uw voorgenomen huwelijk (voorheen 'ondertrouw') aan bij de gemeente. Geef alle gegevens van uzelf, uw partner en uw getuigen door. Dat kan maximaal 1 jaar tot minimaal 2 weken voor de trouwdatum. U moet beiden wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u bent 18 jaar of ouder
 • u bent geboren in Nederland
 • u woont vanaf 18-jarige leeftijd in Nederland
 • u bent burger van de Europese Unie
 • bent u geboren in het buitenland of getrouwd geweest? Dan hebben wij extra informatie van u nodig. Vraagt u dan via het contactformulier  of wij u bellen
 • staat u onder curatele? Dan heeft u vooraf toestemming nodig van uw curator of rechtbank

U vult eerst het formulier voorgenomen huwelijk of registratie partnerschap in en stuurt het per post op naar de gemeente.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden of heeft u liever persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor uw bezoek aan de balie in de Stadswinkel.

Maak een afspraak

Online trouwdatum en locatie aanvragen

Weet u al op welke datum en waar u graag trouwt? Doet u hiervoor dan een aanvraag en vul het aanvraagformulier  volledig in. U hoort binnen 5 werkdagen van de Stadswinkel of uw aanvraag akkoord is.

Gratis en/of zonder toespraak trouwen

In het kostenoverzicht  leest u waar en wanneer dit kan. U maakt voor deze mogelijkheid eerst een informatie-afspraak  bij de balie.

Meenemen
 • van u en uw partner: een geldig identiteitsbewijs
 • van uw getuigen: een kopie van hun identiteitsbewijs, geen kopie rijbewijs

Meer informatie over de documenten die u nodig heeft:

Website Rijksoverheid
Informatie documenten voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap (pdf, 28 kB)

Getuigen

Bij de huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap moeten getuigen aanwezig zijn (minimaal 2, maximaal 4). Deze getuigen moeten minstens 18 jaar en geestelijk bekwaam zijn.

Op het formulier voor de melding van voorgenomen huwelijk vult u de gegevens van uw getuigen in. De getuigen hoeven niet bij de melding van het voorgenomen huwelijk aanwezig te zijn.

Wanneer u geen getuigen heeft, kan de gemeente voor getuigen zorgen. U betaalt daarvoor per ambtenaar € 27,50 bij een huwelijk op het Stadskantoor.

Naam na trouwen

Als u trouwt verandert uw achternaam niet. U kunt wel kiezen met welke naam u aangeschreven of aangesproken wilt worden. Hiervoor vult u bij de melding voorgenomen huwelijk een formulier in. Lees meer over de wijziging van het naamgebruik:

Gebruik achternaam

In een andere gemeente trouwen

Als u in een andere gemeente dan de woongemeente wilt trouwen, regelt u dat in de gemeente waarin u gaat trouwen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over trouwen, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap.

Wonen in het buitenland, trouwen in Nederland

Woont u beiden buiten Nederland? Dan bent u verplicht uw voornemen in Den Haag kenbaar te maken. Dat kan alleen als minstens 1 van u de Nederlandse nationaliteit heeft. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Den Haag.

Trouwlocatie

U mag in Dordrecht naast de officiële locaties ook trouwen op een locatie naar keuze. U vraagt de trouwlocatie uiterlijk 4 weken van tevoren aan bij de gemeente. Dit kan telefonisch of via het formulier. Voor trouwen op locatie naar keuze betaalt u extra kosten.

Formulier verzoek keuze locatie

Officiële trouwlocaties
 • het Stadhuis (Stadhuisplein 1, 3311 CR Dordrecht): van maandag tot en met zondag.
 • het Stadskantoor. Hiervoor maakt u een afspraak aan de balie in de Stadswinkel. Voor kosteloos trouwen of de registratie van het partnerschap geldt een wachttijd van 6 maanden.

Bekijk de trouwzalen in het Stadhuis

Trouwambtenaar

In Dordrecht sluiten 'buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand' de huwelijken. Als u een voorkeur heeft voor een ambtenaar, mag u die bij de melding voorgenomen huwelijk opgeven. Natuurlijk houden wij zo veel mogelijk rekening met uw voorkeur. De trouwambtenaren stellen zichzelf voor.

Ook mag een familielid of kennis uw ‘eigen trouwambtenaar’ zijn. Meer informatie daarover geven wij u graag.

Als u een trouwambtenaar uit een andere gemeente wilt, benoemen wij deze voor 1 dag. De ambtenaar voor 1 dag krijgt geen vergoeding. U schrijft hiervoor een brief met de naam van de ambtenaar en de plaats waar deze werkt. Met uw brief stuurt u kopieën mee van:

 • het benoemingsbesluit;
 • het beëdigingsbesluit van de rechtbank;
 • een geldig identiteitsbewijs van deze ambtenaar.

Stuur uw brief op naar de gemeente. Binnen 3 maanden krijgt u bericht van ons.

Gemeente Dordrecht
Afdeling Dienstverlening
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Meer informatie over voor, tijdens en na de ceremonie

Van geregistreerd partnerschap naar huwelijk

U mag uw geregistreerd partnerschap in elke gemeente in Nederland laten omzetten naar een huwelijk. In Dordrecht doet u dit aan de balie van de gemeente of op een trouwlocatie. U betaalt hiervoor de kosten die gelden voor het tijdstip en/of locatie.  

Heeft u nog vragen?

Stel deze dan via het webformulier. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.

Webformulier Vragen, tips of opmerkingen