Verkeersprojecten

 • 30 km in 19e eeuwse Schil

  De gemeenteraad heeft in 2013 het Verkeersstructuurplan Centrum vastgesteld. Eén van de maatregelen is de invoering van 30 km zone in het gebied 19e eeuwse Schil.

 • Groot onderhoud N3

  Rijkwaterstaat, regio Drechtsteden, gemeente Dordrecht en gemeente Papendrecht hebben hun gezamenlijke ambities voor de N3 vastgelegd.

 • Derde spoor Betuweroute

  De Betuweroute voert van de Rotterdamse haven naar Zevenaar. Deze route krijgt een betere aansluiting op het Duitse spoornetwerk.

 • Spoorveiligheid

  De Drechtsteden zijn onderdeel van belangrijke Europese spoorverbindingen: de verstedelijkte zone tussen Amsterdam en Antwerpen en de industriële zone tussen Rotterdam, Antwerpen en het achterland.