Wielwijk

Er gaat veel gebeuren in de buitenruimte van Wielwijk! Lange tijd is het werk voorbereid en was het buiten niet zichtbaar. Nu breekt de periode van uitvoering aan. Dat brengt onvermijdelijk hinder met zich mee. Maar Wielwijk is sterk en weerbaar! Wij rekenen op uw begrip en geduld.

De werkzaamheden zijn verdeeld in zes deelprojecten. Per deelproject wordt de inhoud en de planning beschreven.

 • Basisscholen De Albatros en De Fontein

  Op dinsdag 6 november zijn de plannen voor de herinrichting van de Van Gendtstraat en de renovatie van de gebouwen van de scholen Albatros en De Fontein gepresenteerd.

 • Admiraal De Ruyterweg en omgeving

  De flats van Woonbron aan de M.H. Trompweg worden gesloopt en vervangen door eengezinswoningen. De M.H. Trompweg wordt omgevormd tot een verlenging van de groene zone vanuit het Wielwijkpark.

 • Admiraalsplein

  In opdracht van de gemeente Dordrecht vervangt aannemer M.J. Oomen de riolering rondom het Admiraalsplein. Op 3 april is gestart met de werkzaamheden. In het najaar 2018 verwacht M.J. Oomen de klus geklaard te hebben.

 • Wielwijkpark

  Aan de zuidelijke rand van het park worden minimaal 10 en maximaal 15 zelfbouwkavels uitgegeven. Dit project heet Parkzicht en is onderdeel van het bestemmingsplan Parkrand.

 • Zuiderburg

  De nieuwe woningen zijn door BAM rond de zomer opgeleverd. De gemeente richt de openbare ruimte opnieuw in. Naast het aanleggen van parkeerplaatsen, de weg en een visvlonder, wordt ook een speelplaats ingericht.

 • Tromptuinen

  Informatie volgt spoedig.