Lindelaan

Het riool in de Lindelaan is op verschillende plaatsen verzakt en is aan vervanging toe. Daarnaast is ook de bestrating gezakt. Daarom zal de gemeente het riool en de bestrating opnieuw aanbrengen.

Wensen en ideeën

Op 10 januari 2018 is er een inloopavond geweest waar bewoners hun wensen en ideeën kenbaar konden maken. De gemeente wil graag (op hoofdlijnen):

  • De klinkers van de rijbaan hergebruiken en de tegels en banden vervangen
  • Waar nodig en mogelijk parkeren uitbreiden, parkeervakken breder maken
  • De bestaande bomen zo veel mogelijk laten staan
  • De openbare verlichting blijft zo veel mogelijk staan, tenzij een andere inrichting van de straat er voor zorgt dat deze verplaatst moet worden
  • De breedte van de straat op sommige plaatsen aanpassen zodat het beter voldoet aan de eisen van een 30 km/uur-zone.

Definitief ontwerp

Op 21 maart 2018 hebben de bewoners van de Lindelaan het voorlopig ontwerp van hun straat kunnen bekijken. Het voorlopig ontwerp is aangepast naar een definitief ontwerp. 
Definitief ontwerp Lindelaan blad 1
Definitief ontwerp Lindelaan blad 2
 

Speelplek

Ook de huidige speelplek wordt opgeknapt. Hiervoor hebben we gevraagd om een stem uit te brengen op 1 van de 2 voorstellen. Uiteindelijk is daar een keuze uit gekomen.
Definitief ontwerp speelplek

Contact

Met vragen over dit project kunt u contact opnemen met de projectcoördinator Robert Beije via e-mail.

Uitgelicht