Gravensingel

De gemeente voert de komende jaren werkzaamheden uit in Dubbeldam. Dat gebeurt ook op de Gravensingel. De werkzaamheden worden in 2018 en 2019 uitgevoerd.

Wat gaat er gebeuren?

Het project Gravensingel is in verschillende fasen opgedeeld. In 2018 wordt een gedeelte van de Gravensingel gerioleerd. Vervolgens wordt het gedeelte tussen de Dubbelsteynlaan-West en de Vijverlaan opnieuw geasfalteerd en ingericht. In 2019 volgt in de tweede fase het opnieuw asfalteren en herinrichten van de rest van de Gravensingel, tussen de Vijverlaan en de Dubbelsteynlaan-Oost.

Voor het gehele werk zijn er inloopavonden geweest waar de bewoners hun mening hebben gegeven. De ideeën en wensen worden, waar mogelijk, verwerkt in een ontwerp. De lijst met opmerkingen kunt u hier spoedig inzien en het Definitief Ontwerp (DO), voor het gedeelte tussen de Dubbelsteynlaan-West en de Elzenlaan vindt u hiernaast (in de rechter kolom). Ook treft u daar het Voorlopig Ontwerp (VO) aan van het gedeelte tussen de Elzenlaan en Dubbelsteynlaan-Oost. 

Planning

  • Rioolwerkzaamheden tot 18 mei 2018.
  • Herinrichten en asfalteren gedeelte Dubbelsteynlaan-West tot inrit Vijverlaan juni 2018.
  • Maken Definitief Ontwerk (DO) Gravensingel 30 km zone Elzenlaan - Dubbelsteynlaan-Oost juni-september 2018.
  • Aanbesteding bestek 30 km zone Elzenlaan - Dubbelsteynlaan-Oost najaar 2018.
  • Herinrichten en asfalteren gedeelte Vijverlaan - Dubbelsteynlaan-Oost start voorjaar 2019.

Documenten

Rioleringsplan Magnoliastraat en omgeving (pdf, 2250 kB)
Definitief Ontwerp (DO) 50 km zone (pdf, 1471 kB)
Voorlopig Ontwerp (VO) 30 km zone (pdf, 1414 kB)

Contact

Heeft u vragen over het project dan kunt u contact opnemen met de heer J. Heijboer, projectcoördinator bij de gemeente Dordrecht.

Uitgelicht