Assumburg en omgeving

Een deel van de riolering en bestrating in de Assumburg verkeert in slechte staat. Daarom zijn vervanging van de riolering en herbestrating nodig.

Het onderhoud aan de riolering biedt meteen kans om ook de kwaliteit van de buitenruimte (groen, parkeerplaatsen, bestrating) op een aantal plekken te verbeteren.

Wat gaan we doen?

De gemeente vervangt in 2018 en 2019 (delen van) de riolering en bestrating in de Assumburg. Dat gebeurt in fases. Ook wordt de riolering in de Puttenstein en Remmerstein voor een deel vervangen. Ter voorbereiding op de werkzaamheden is het nodig om enkele bomen te kappen.

Een kaart van het plangebied:

Kaart van het plangebied Assemburg en omgeving

Kappen bomen

Aan de Assumburg kappen we in totaal 24 bomen (pdf, 617 kB) na 29 januari . De bomen moeten weg omdat ze voor onveilige situaties kunnen zorgen. De takken van de bomen zijn zo slecht dat ze bij een storm kunnen afbreken en naar beneden vallen. De boomstronk onder de grond wordt later tijdens de werkzaamheden verwijderd. Tot die tijd blijft een stammetje van ongeveer 1 meter hoogte staan. Er komen nieuwe bomen voor terug van een soort die zorgt voor minder opdruk van verhardingen.

Inloopavond

Op 25 januari 2018 van was de eerste inloopavond in het Spectrum - Locatie Sterrenlanden. Omwonenden en belanghebbenden uit de omgeving kregen uitleg over:

  • de ontwerpeisen (eisen waar we als gemeente aan moet voldoen: zoals het vastgestelde budget en plangrens, eisen toe te passen materialen, verkeerseisen, bereikbaarheid voor calamiteiten);
  • de planning van de werkzaamheden in 2018 en 2019;
  • het voorlopige ontwerp (pdf, 1588 kB);
  • het globale bomenplan: welke bomen kappen we, welke verplanten we en waar komen nieuwe bomen?

De reacties op het voorlopig ontwerp zijn verwerkt en het groenplan is klaar. De volgende inloopavond is op 5 juli 2018 bij verpleeghuis Sterrenlanden aan de Minnaertweg 4. Tussen 19.00 en 20.30 uur krijgt u hier informatie over de uitwerking van het ontwerp en het groenplan. Ook de planning en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden komen aan de orde. Meer over de onderwerpen van de inloopavond leest u in de uitnodiging voor 5 juli (pdf, 447 kB).

Planning

De reacties op de inloopavond neemt de gemeente mee bij het maken van het uiteindelijke ontwerp. Het werk aan de riolering en bestrating in de Assumburg start naar verwachting na de bouwvak in 2018. Begin 2020 moet alles gereed zijn.