Assumburg en omgeving

Een deel van de riolering en bestrating in de Assumburg verkeert in slechte staat. Daarom zijn vervanging van de riolering en herbestrating nodig.

Het onderhoud aan de riolering biedt meteen kans om ook de kwaliteit van de buitenruimte (groen, parkeerplaatsen, bestrating) op een aantal plekken te verbeteren.

Wat gaan we doen?

De gemeente vervangt in het najaar van 2018 en 2019 (delen van) de riolering en bestrating in de Assumburg. Dat gebeurt in fases. Ook wordt de riolering in de Puttenstein en Remmerstein wordt voor een deel vernieuwd.

Een kaart van het plangebied:

Kaart van het plangebied Assemburg en omgeving

Voorlopig ontwerp

Eind januari 2018 is op de inloopavond voor bewoners het voorlopige ontwerp (pdf, 1588 kB);voor een deel van Assumburg, Remmerstein en Puttenstein gepresenteerd. Op die avond hebben omwonenden en belanghebbenden uit de omgeving uitleg gekregen over:

  • De ontwerpeisen (eisen waar we als gemeente aan moet voldoen: zoals het vastgestelde budget en plangrens, eisen toe te passen materialen, verkeerseisen, bereikbaarheid voor calamiteiten).
  • De globale planning werkzaamheden in 2018 en 2019.
  • Het bomenplan: te kappen bomen, ter verplanten bomen, nieuwe bomen.

Tijdens en na de bijeenkomst was er de mogelijkheid om te reageren op het Voorlopig Ontwerp. In de lijst met opmerkingen en wensen ziet u wat er met de opmerkingen is/ wordt gedaan.

Definitief Ontwerp en Groenplan

Waar mogelijk zijn de opmerkingen en wensen opgenomen in het Definitief Ontwerp.

Bomen

Van een aantal bomen (meestal Esdoorns) hangen de takken. Er groeit ook niet overal blad aan. Deze bomen zijn niet gezond en kunnen een risico vormen voor de veiligheid. Daarom is een deel van de bomen eerder dit jaar gekapt. Een stammetje van ongeveer 1 meter hoogte is blijven staan. De boomstronk onder de grond verwijderen we later, tijdens de grote werkzaamheden.
Zo'n 50 bomen zijn ongezond of hebben een slechte groeiplaats. Hierdoor hebben ze geen kans om goed te groeien. Deze bomen halen we weg tijdens de werkzaamheden.

Ook zijn er bomen in de straat die niet goed groeien, maar wel gezond zijn. Dit zijn de bomen die in 2009 zijn aangeplant. Een deel van deze bomen halen we nu weg. We zetten ze later terug in een groter vak. Het gaat om ongeveer 40 bomen.

Na de vervanging van de riolering en verharding worden ruim 30 nieuwe bomen aangeplant. Ook komen de ongeveer 40 bomen terug die eerder zijn weggehaald. Er worden boomsoorten aangeplant die zorgen voor minder opdruk van verhardingen dan de bomen die nu in de omgeving staan. Daarnaast planten we ongeveer 75 meerstammige struiken aan. Zo ontstaat een lossere structuur en een groen beeld dat aansluit op het beeld in de omgeving van de watergangen.

Bekijk hier het Groenplan.

Animatiefilmpje

Benieuwd hoe de Assumburg en omgeving er straks uit gaat zien? Bekijk dan het animatiefilmpje dat u meeneemt door de Assumburg.

Fasering en bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

De voorbereidende werkzaamheden en eerste werkzaamheden aan het riool beginnen september/ oktober 2018.Het werkt gebeurt in fases. De faseringstekening laat zien wat wanneer wordt aangepakt. Eind 2019 verwachten we alle werkzaamheden af te ronden. Tijdens het werk aan de riolering is altijd één helft van de weg toegankelijk. We regelen het verkeer met tijdelijke stoplichten.

Planning en vervolg

Selectie aannemer Half augustus - oktober 2018
Voorbereiding t.b.v. omleidingen/wegafzettingen  Begin september 2018
Ondergrondse verbetering deel riool Puttenstein  September 2018
Verwijderen van enkele bomen     Eind oktober - november 2018
Inloopavond met aannemer   Begin oktober 2018
Start werkzaamheden aanleg riolering   Eind oktober 2018
Afronding werkzaamheden riolering     Medio februari 2019 
Start werkzaamheden aanleg buitenruimte Medio februari 2019
Eindoplevering alle werkzaamheden   November – December 2019  

Op de hoogte blijven via App

Voor dit project is en App ontwikkeld. Hiermee hebt u gemakkelijk alle informatie bij de hand op uw telefoon of tablet. De app is eenvoudig te downloaden in de AppStore en Google Play.

Contact

Hebt u vragen over het project? Neem dan contact op met projectcoördinator mevrouw N. Spanjers-van den Oetelaar, via e-mail: n.spanjers@dordrecht.nl

 


 

Uitgelicht