Nieuwbouw

  • Leerpark/Nieuw Land van Valk

    De gemeente Dordrecht, scholen en diverse bedrijven en instellingen werken samen aan de ontwikkeling van het Leerpark.

  • Stadswerven

    Op het kruispunt van de Beneden Merwede, Noord en Oude Maas ontstaat de nieuwe wijk Stadswerven.

  • Wilgenwende

    In 2005 heeft de gemeente heeft haar medewerking verleend aan het plan van Am/Wonen en Amvest voor de aanleg van een nieuwe woonwijk aan de rand van Dordrecht.