Skaeve Huse

Dordrecht gaat 5 Skaeve Huse op de Kerkeplaat in Dordrecht neerzetten. Skaeve Huse zijn kleine, sobere woonunits die op enige afstand van elkaar en op ruime afstand van woongebieden worden geplaatst. Hiermee maken we voor dakloze personen tijdelijk een menswaardige en stabiele woonplek, die tot op zekere hoogte ruimte biedt voor afwijkend gedrag. Dit voorkomt overlast in de stad.

Waar komen de Skaeve Huse te staan?

Dit is een afbeelding van de KerkeplaatDe bedoeling van het college is om de Skaeve Huse voor minimaal 10 jaar realiseren. Aan bewoners en ondernemers is beloofd de Skaeve Huse voor maximaal vijf jaar op de Kerkeplaat in wijk De Staart te vestigen. Permanente huisvesting is gezien het bestemmingsplan op die locatie niet wenselijk en mogelijk. Na vijf jaar verhuizen de Skaeve Huse naar een andere plek, tenzij dan blijkt dat er geen vraag meer naar is. Uiteraard houden we hierbij rekening met ervaringen van de eerste vijf jaar en wordt er tijdig gezocht naar een nieuwe geschikte locatie.

Participatie

De gemeente Dordrecht heeft de beheergroep Skaeve Huse opgericht. Deze beheergroep bestaat uit een vertegenwoordiging van samenwerkingspartners, bewoners en bedrijven. Samen met deze beheergroep maken we afspraken over beheer en inrichting van de openbare ruimte rondom de Skaeve Huse. Op het moment dat Skaeve Huse in gebruik zijn, houdt de beheergroep ook een vinger aan de pols.

Voortgang

In het voorjaar van 2018 is de gemeente Dordrecht begonnen met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van de Skaeve Huse, zoals de aanvraag van de omgevingsvergunning, de inrichting van het terrein en de bouw van de units. Naar verwachting worden de woonunits in het vierde kwartaal van 2018 geplaatst. Daarna kunnen de bewoners intrek nemen in de woningen.

Ervaringen

Het idee van Skaeve Huse komt uit Denemarken. Inmiddels zijn er al diverse steden in Nederland die deze woonvorm hebben, waaronder Amsterdam, Tilburg, Arnhem en Hilversum. De ervaringen van de bewoners, de zorginstellingen en de omgeving zijn over het algemeen positief. In Dordrecht hadden zorginstellingen al langer behoefte aan een woonvorm als Skaeve Huse. Door de misstanden onder de Zwijndrechtsebrug, een verzamelplaats voor dak- en thuislozen, is het project in een stroomversnelling terecht gekomen.

Realisatie

Woningcorporatie Trivire zal de woonunits realiseren. Bij het realiseren van Skaeve Huse zijn verder betrokken: Leger des Heils, Team toeleiding & bemoeizorg, GGZ partners (Yulius, Bouman/Antes, ASVZ, Leger des Heils) en de Politie.

Meest gestelde vragen en antwoorden

Wilt u meer weten? Kijk eens bij het overzicht met meest gestelde vragen en antwoorden.

Meer informatie?

Heeft u een andere vraag over het project Skaeve Huse? Neem dan contact op met mevrouw E. van Leeuwen, via e-mail EH.van.Leeuwen@dordrecht.nl of via telefoonnummer (078) 770 4786.

 

 

Uitgelicht