In ontwikkeling

  • Spuiboulevard

    Het gebied rond de Spuiboulevard wordt een plek waar inwoners van Dordrecht weer trots op kunnen zijn, waar men vertrouwen in heeft en dat kwaliteit uitstraalt.

  • Skaeve Huse

    Dordrecht gaat 5 Skaeve Huse op de Kerkeplaat in Dordrecht neerzetten. Skaeve Huse zijn kleine, sobere woonunits die op enige afstand van elkaar en op ruime afstand van woongebieden worden geplaatst. Hiermee maken we voor dakloze personen tijdelijk een menswaardige en stabiele woonplek, die tot op zekere hoogte ruimte biedt voor afwijkend gedrag. Dit voorkomt overlast in de stad.