Participatieverklaringstraject

Wie van buiten de Europese Unie (EU) langdurig in Nederland komt wonen moet inburgeren. Hiervoor volgt u de 'Inburgeringscursus'. U leert de Nederlandse taal spreken en onze samenleving kennen. Binnen 1 jaar moet u daarnaast ook leren welke;

  • rechten
  • plichten
  • normen en
  • waarden

gelden binnen Nederland. Dit leert u in het participatieverklaringstraject. De gemeente waarin u binnen Nederland gaat wonen, biedt u het participatieverklaringstraject aan. Voor de inburgeringscursus bent u zelf verantwoordelijk.

Wie volgt het participatietraject?

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) geeft aan wie het participatieverklaringstraject moet volgen. U krijgt van hen een brief waarin u de datum leest waarop u start en wanneer u ermee klaar moet zijn. U bent verplicht om het participatieverklaringstraject te volgen. Het hele traject bestaat uit:

  • een workshop van 2 dagdelen
  • het ondertekenen van de participatieverklaring

Als u geen brief van DUO ontvangen heeft, hoeft u het participatieverklaringstraject niet te volgen.

Het participatieverklaringstraject in Dordrecht

Binnen Dordrecht geeft vluchtelingenwerk in twee dagdelen workshops over de Nederlandse normen en waarden. Vluchtelingenwerk ontvangt, net als u, bericht van DUO wie het traject moet volgen. U krijgt via Vluchtelingenwerk een uitnodiging voor de 2 workshops.

Als u de workshops gevolgd heeft, tekent u de participatieverklaring. De gemeente organiseert hiervoor 4 keer per jaar bijeenkomsten waarvoor zij u voor 1 bijeenkomst uitnodigt.

Kosten participatieverklaringstraject

Voor vreemdelingen met een erkende asielstatus is het Participatieverklaringstraject gratis. Voor andere vreemdelingen (zonder erkende asielstatus) kost het examen € 150,-. U mag het traject pas volgen als u de kosten van € 150,- betaald heeft.

Heeft u vragen?

Met vragen neemt u contact op met Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland of DUO. U bereikt hen via:

Voor informatie over inburgeren, neemt u contact op met Duo via de website DUO Inburgeren in Nederland.

Uitgelicht