Nederlander worden

Wilt u Nederlander worden? Afhankelijk van uw persoonlijke situatie komt u in aanmerking voor naturalisatie of optie. 

Kosten

 • naturalisatie: standaardtarief € 866,- per persoon
 • optie: standaardtarief: € 184,- per persoon
 • meer bedragen leest u verderop in deze pagina

Afhandeling

 • naturalisatie: maximaal 1 jaar
 • optie: maximaal 3 maanden

Afspraak maken

Maak een afspraak

De gemeente neemt binnen 2 dagen contact met u op.

Wanneer Nederlander worden

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om Nederlander te worden. Hierbij is het belangrijk dat u:

 • 18 jaar of ouder bent
 • een geldige verblijfsvergunning heeft
 • 5 jaar of langer in Nederland woont of
 • minstens 3 jaar getrouwd/geregistreerd partner bent van en samenwoont met een Nederlander
 • voor de aanvraag naturalisatie: een inburgeringsdiploma heeft (of vergelijkbaar diploma)

Per situatie gelden verschillende voorwaarden. Meer informatie leest u in de folder 'Hoe kunt u Nederlander worden'.

Folder Hoe kunt u Nederlander worden (pdf, 245 kB)

Verschillen naturalisatieverzoek en optieverklaring

Er zijn grote verschillen in de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een naturalisatie- of optieverzoek.

 • Naturalisatieverzoek:
  * bij een naturalisatieverzoek heeft u het diploma inburgering of een vergelijkbaar diploma nodig
  * bij een optieverklaring heeft u geen diploma nodig
 • Kosten:
  een naturalisatieverzoek is duurder dan een optieverklaring
 • Behandelaar:
  * de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt een naturalisatieverzoek
  * de Stadswinkel behandelt een optieverklaring
 • Besluit:
  * de Koning beslist op een naturalisatieverzoek
  * de burgemeester beslist op een optieverklaring
 • Afhandeling:
  * de afhandeling van een naturalisatieverzoek duurt ongeveer 1 jaar
  * de afhandeling van een optieverklaring duurt ongeveer 3 maanden
 • Uw eigen nationaliteit:
  * bij naturalisatie doet u afstand van uw originele nationaliteit (voor sommige nationaliteiten of situaties gelden andere regels)
  * bij een optieverklaring is het niet altijd nodig dat u afstand doet van uw originele nationaliteit
Aanvragen Nederlandse nationaliteit

U kunt alleen op afspraak de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Hiervoor vult u het formulier 'U wilt een afspraak' in of u belt ons via telefoonnummer 14 078.

Wij zoeken dan voor u uit of u een aanvraag naturalisatieverzoek kunt doen of een optieverklaring kan afleggen. Daarna nemen wij contact met u op. U krijgt dan informatie over:

 • de voorwaarden
 • de documenten die u nodig heeft
 • de kosten
 • de gevolgen van het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit;
 • eventueel verlies van of afstand doen van uw eigen nationaliteit

Maak een afspraak

Meenemen bij de afspraak
 • uw geldige paspoort 
 • uw verblijfsdocument
 • uw geboorteakte (als u in het buitenland geboren bent, vraagt u de akte op in het land waarin u geboren bent)
 • bij de aanvraag naturalisatie: uw diploma inburgering of vergelijkbaar Nederlands diploma
 • uw huwelijksakte (als u in het buitenland getrouwd bent, vraagt u de akte op in het land waarin u getrouwd bent)

Buitenlandse documenten, die niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, laat u vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland. Via de link 'opvragen akten uit het buitenland' leest u hoe u een origineel afschrift van een akte opvraagt.

Opvragen akte uit het buitenland (pdf, 85 kB)

Kosten Nederlandse nationaliteit

Uw naturalisatieverzoek of optieverklaring kost:

 • Naturalisatie
  • standaard tarief € 866,- per persoon
  • gemeenschappelijk verzoek standaard tarief € 1.105,-
  • laag tarief € 644,- per persoon
  • gemeenschappelijk verzoek laag tarief € 884,-
  • minderjarig kind dat tegelijk met de ouder naturaliseert € 128,-
 • Optieverklaring
  • € 184,- per persoon
  • gemeenschappelijk verzoek € 314,-
  • minderjarig kind dat tegelijk met de ouder opteert € 21,-

Aan de balie kunt u alleen met pin betalen.

Met gemeenschappelijk verzoek bedoelen wij:

 • 2 partners die met elkaar getrouwd of geregistreerd zijn of
 • 2 ongetrouwde personen met een relatie die meer dan drie jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven
 • 2 of meer minderjarige kinderen uit één gezin die tegelijk een verzoek doen voor naturalisatie of optie

U komt in aanmerking voor een verlaagd tarief als u:

 • staatloos bent of
 • een verblijfsvergunning heeft met een asielstatus.
Minderjarige kinderen

Minderjarige kinderen kunnen niet zelf(standig) de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Zij gaan mee met de naturalisatieaanvraag van hun ouders. Ouders kunnen ook later een na-naturalisatieverzoek doen. Bij mede- of na-naturalisatie is het belangrijk dat:

 • uw kind op het moment van de aanvraag een verblijfsvergunning heeft
 • een geldig paspoort of identiteitskaart heeft (hierop zijn enkele uitzonderingen)
 • bij na-naturalisatie: ten minste 1 van de ouders al de Nederlandse nationaliteit bezit

Is uw kind 16 jaar of 17 jaar? Dan moet uw kind ook:

 • minstens 3 jaar in Nederland ingeschreven zijn
 • 3 jaar een geldige verblijfsvergunning hebben

Kinderen die tijdens de aanvraag van een naturalisatieverzoek van de ouder geboren worden, krijgen niet automatisch de Nederlandse nationaliteit. Voor deze kinderen is het belangrijk dat:

 • u zo snel mogelijk een verblijfsvergunning aanvraagt en
 • u een paspoort of identiteitskaart aanvraagt (hierop zijn enkele uitzonderingen)
 • u een aanvraag voor uw kind doet, zodra u zelf Nederlander bent

Doet u de aanvraag voor uw kind binnen 1 jaar nadat u zelf Nederlander bent geworden? Dan is na-naturalisatie gratis.

Naam na naturalisatie

Uw naam moet of kan veranderen bij naturalisatie als:

 • u geen achternaam of voornaam heeft
 • uw naam moeilijk uit te spreken is in het Nederlands
 • uw naam wilt veranderen in uw meisjesnaam
Ceremonie Nederlanderschap

U bent verplicht om naar de ceremonie te komen. Bij deze ceremonie verwelkomt de gemeente de nieuwe Nederlanders. De burgemeester legt dan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit uit. Ook legt u de verklaring van verbondenheid af. Met deze verklaring verklaart u dat de Nederlandse wetten ook voor u gelden.

De verklaring legt u mondeling en in het Nederlands af. Ook kinderen van 16 en 17 jaar leggen deze verklaring af. Daarna krijgt u het bewijs mee dat u Nederlander bent geworden.

Voor de ceremonie Nederlanderschap krijgt u van ons een uitnodiging. Ook kinderen die bij het naturalisatieverzoek of de optieverklaring 16 jaar of ouder zijn, komen mee. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven niet per se te komen, daarvoor komen de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger.

Wanneer u niet naar de ceremonie komt, krijgt u een tweede uitnodiging voor de volgende ceremonie. Na drie uitnodigingen vervalt de beslissing op uw Nederlanderschap. U mag dan wel opnieuw een verzoek doen voor naturalisatie of optie en u betaalt opnieuw de kosten.
De ceremonie Nederlanderschap in 2018 zijn op:

 • maandag 2 juli
 • maandag 8 oktober 
 • maandag 29 oktober 
 • maandag 17 december

Brochure Verklaring van verbondenheid

Heeft u vragen?

Vult u dan het webformulier in. Binnen 2 werkdagen krijgt u antwoord van ons. Ook leest u meer op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst of in de folders.

Website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst
Folder Verklaring van verbondenheid (pdf, 767 kB)
Webformulier Ik heb een vraag
Folder Hoe kunt u Nederlander worden (pdf, 245 kB)

Uitgelicht